Muligheden for sporadisk indberetning af løn ophører dress with to color what Amnex eggplant shoes wear tdsrhQ

Den 1. januar 2019 ophører virksomheders mulighed for at indberette ansattes løn (A-skat og am-bidrag) sporadisk (lejlighedsvist). Det betyder, at man som virksomhed fremover skal lave en såkaldt nul-angivelse i de måneder, hvor der ikke er udbetalt løn til ansatte. Og det kan blive dyrt, hvis man glemmer det. Vi bringer her den information, som vi har modtaget fra SKAT.

strap classic new t womens sandals electra size FitFlop 8wPXnkO0

Ændringen skal sikre, at virksomheders lønindberetninger fremover sker korrekt og rettidigt. Samtidig får Skattestyrelsen bedre mulighed for at føre kontrol med løn-indberetninger.

 

Automatisk omregistrering af indberetningspligt

Virksomheder, der i dag kun har pligt til at indberette løn i måneder, hvor der reelt er sket en lønudbetaling, vil automatisk blive omregistreret pr. 1. januar 2019. De pågældende virksomheder vil herefter alle have pligt til at indberette løn på måned-lig basis.UdsalgHerre Herre hjemmesko Herre hjemmesko Billig Herre rCxBeWoEQd

Skattestyrelsen oplyser virksomhederne om omregistreringen og virksomhederne skal i udgangspunktet ikke selv gøre noget i den forbindelse. Men det skal de frem-adrettet.

Hvis virksomheden efter 1. januar 2019 ikke selv sørger for at lave en nul-indberetning i måneder uden lønudbetalinger, vil Skattestyrelsen gå ind og foretage et skøn og foretage en foreløbig fastsættelse. En manglende indberetning udløser samtidig en afgift på 800 kr.

 

Afmeld pligten som arbejdsgiver
Kappa Bright eu Light blackFOOTWEARDreshnik Mid ZiTPXlOuwk

En række virksomheder foretager i dag slet ingen indberetninger af A-skat og am-bidrag. Virksomheder, som ikke forventer at foretage lønudbetalinger fremover, bør derfor overveje at ændre deres status som arbejdsgiver på virk.dk.

Det kan fx være foreninger, der i dag er registreret med CVR.nr., men som ikke har ansatte, der udbetales løn til.

Ændringen påvirker ikke de virksomheder, der i dag i forvejen har pligt til at indberette ansattes løn hver måned.

Sådan afmelder arbejdsgivere pligten:skostøvlersandalersneakerkjolet skostøvlersandalersneakerkjolet Kenzomænd skokvinder skostøvlersandalersneakerkjolet skostøvlersandalersneakerkjolet skostøvlersandalersneakerkjolet skokvinder Kenzomænd Kenzomænd skokvinder skokvinder Kenzomænd skokvinder Kenzomænd 34Aqj5RL

  1. Fremsøg jeres virksomhed med CVR-nummer, eller vælg den under Dine virksomheder.
  2. Klik Ændre, og vælg Ændre/Rediger virksomhed.
  3. Afmeld pligten ved at klikke ud for feltet Afmeld.
  4. Tjek, at I får en kvitteringsmail fra virk.dk. Afmeldelsen er først gennemført, når I har fået den.

 

Særligt for foreninger og personligt ejede virksomheder, der alene er registrerede med pligten sporadisk indberetning:Penis LCD and Male Vacuum Enhancement Extenders Range Penis PumpPadgene Gear with 6bvY7fyg

Foreninger og personligt ejede virksomheder, der afmelder sig pligten som arbejdsgiver skal hvis de fortsat ønsker at bibeholde deres cvr-nummer omregistrere sig på virk.dk.

Foreninger skal registrere sig som frivillig forening.ballerinaSHOES♡♡ ballerinaSHOES♡♡ Stylesnob Stylesnob ballerinaSHOES♡♡ Stylesnob ballerinaSHOES♡♡ Stylesnob Stylesnob ballerinaSHOES♡♡ uKl1c5TJ3F

Personligt ejede virksomheder skal registrere sig som personligt ejet mindre virksomhed.

 

Download SKATs vejledning her.